Çevre Politikası


  • Çevre Yönetimi konusunda ilgili yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uyarız.
  • Faaliyetlerimizde ihtiyaç duyulan tüm doğal kaynaklar ve enerji en verimli şekilde kullanır, sürekli takip eder ve Çevre Yönetim Sistemi performansının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları hayata geçiririz.
  • Şirketimizin tüm süreçlerinde, sürdürülebilir kalkınma ve çevre ile en uyumlu ve uygun teknolojilerden yararlanırız.
  • Kirliliğin önlenmesine karşı duyarlı ve etkin davranışlar sergileriz. Faaliyetler sonucu oluşan tüm çevresel etkileri kaynağında azaltır ve geri dönüşüm faaliyetleri ile doğaya en az etkiyi hedefleriz.
  • Tüm çalışanlarımızın Çevre Yönetim Sistemi’ne etkin katılımını sağlarız, bilinç düzeylerini eğitimler ile destekler, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre konusunda farkındalığı arttırırız.