İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


  • İş Sağlığı ve Güvenliği yaklaşımlarımız çerçevesinde tüm faaliyetlerimizde yasal mevzuat ve standartlara uyarız.
  • Etkin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ile potansiyel kazalar, yaralanmalar ve sağlık bozulmalarının önlenmesini hedefleriz.
  • Çalışma ortamından kaynaklanabilecek tüm riskleri değerlendirir, önceliklendirir ve kabul edilebilir risk seviyelerine indirilmesi için aksiyonları hayata geçiririz.
  • Süreçlerin başarı ile uygulanmasının ancak kurum çalışanlarının tamamının ortak çalışması ve desteği ile mümkün olduğuna inanırız. İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının hayat tarzı haline getirilmesi için eğitimler ve uygulamalar planlar, geliştirir ve uygularız.